Mini kokeshi: Sakunami style by Suzuki Shouji Mini kokeshi: Sakunami style by Suzuki Shouji
sold out

Mini kokeshi: Sakunami style by Suzuki Shouji

18.00
Rare Hijiori kokeshi doll by Okuyama Kuraji, perfect condition Rare Hijiori kokeshi doll, perfect condition

Rare Hijiori kokeshi doll by Okuyama Kuraji, perfect condition

52.00
Small Togatta kokeshi doll by Sato Yoshiaki Small Togatta kokeshi doll by Sato Yoshiaki

Small Togatta kokeshi doll by Sato Yoshiaki

18.00
Kina-kina kokeshi doll in enju wood (Nanbu style) Kina-kina kokeshi doll in enju wood (Nanbu style)

Kina-kina kokeshi doll in enju wood (Nanbu style)

60.00
Mini Yamagata type kokeshi doll by Kobayashi Seitaro Mini Yamagata type kokeshi doll
sold out

Mini Yamagata type kokeshi doll by Kobayashi Seitaro

15.00
Large flowers kokeshi doll by Kaganuma Masayuki Large flowers kokeshi doll by Kaganuma Masayuki

Large flowers kokeshi doll by Kaganuma Masayuki

35.00
Sakunami kokeshi doll by Suzuki Shouji Sakunami kokeshi doll by Suzuki Shouji
sold out

Sakunami kokeshi doll by Suzuki Shouji

26.00
Slender kokeshi doll by Kiyohara Takao Slender kokeshi doll by Kiyohara Takao
sold out

Slender kokeshi doll by Kiyohara Takao

26.00
Kamata Takashi kokeshi, in Yajiro style Kamata kokeshi, in Yajiro style

Kamata Takashi kokeshi, in Yajiro style

38.00
Kina-kina kokeshi doll in Japanese maple wood Kina-kina kokeshi doll in Japanese maple wood

Kina-kina kokeshi doll in Japanese maple wood

40.00
Vintage Yajiro style kokeshi doll by Ishikawa Atsujiro Vintage Yajiro style kokeshi doll by Ishikawa Atsujiro

Vintage Yajiro style kokeshi doll by Ishikawa Atsujiro

44.00
Tall Zao kokeshi doll by Tanaka Atsuo Tall Zao kokeshi doll by Tanaka Atsuo

Tall Zao kokeshi doll by Tanaka Atsuo

38.00
Yajiro style kokeshi doll by Ishikawa Atsujiro Yajiro style kokeshi doll by Ishikawa Atsujiro

Yajiro style kokeshi doll by Ishikawa Atsujiro

32.00
Vintage traditional kokeshi doll, Togatta strain Vintage traditional kokeshi doll, Togatta strain

Vintage traditional kokeshi doll, Togatta strain

26.00
Red bamboo grove kokeshi doll Red bamboo grove kokeshi doll

Red bamboo grove kokeshi doll

26.00
Traditional kokeshi doll in Tsuchiyu style (18 cm) Traditional kokeshi doll in Tsuchiyu style (18 cm)
sold out

Traditional kokeshi doll in Tsuchiyu style (18 cm)

22.00
Souvenir kokeshi doll, vintage Souvenir kokeshi doll, vintage

Souvenir kokeshi doll, vintage

16.00
Kokeshi doll with red bridge and calligraphy Kokeshi doll with red bridge and calligraphy

Kokeshi doll with red bridge and calligraphy

32.00
Tsuchiyu kokeshi doll (21 cm) by Sakuma Daiichi Tsuchiyu kokeshi doll (21 cm) by Sakuma Daiichi
sold out

Tsuchiyu kokeshi doll (21 cm) by Sakuma Daiichi

26.00
Vintage Naruko kokeshi by Katakura Tomio Vintage Naruko kokeshi by Katakura Tomio

Vintage Naruko kokeshi by Katakura Tomio

20.00
Hyogo prefecture kokeshi doll, vintage Hyogo prefecture kokeshi doll, vintage

Hyogo prefecture kokeshi doll, vintage

22.00
Vintage kokeshi doll in Naruko style Vintage kokeshi doll in Naruko style

Vintage kokeshi doll in Naruko style

20.00
Classic Naruko kokeshi by Takahashi Toshifumi Classic Naruko kokeshi by Takahashi Toshifumi
sold out

Classic Naruko kokeshi by Takahashi Toshifumi

20.00
Big, vintage Togatta kokeshi doll Big, vintage Togatta kokeshi doll

Big, vintage Togatta kokeshi doll

22.00
Large kokeshi doll by Kaganuma Masayuki Large kokeshi doll by Kaganuma Masayuki

Large kokeshi doll by Kaganuma Masayuki

34.00
Vintage kokeshi doll, Naruko, large size Vintage kokeshi doll, Naruko, large size

Vintage kokeshi doll, Naruko, large size

25.00
Mini kokeshi: Zao strain by Okazaki Naoshi Mini kokeshi: Zao strain by Okazaki Naoshi

Mini kokeshi: Zao strain by Okazaki Naoshi

18.00
Mini kokeshi: Zao strain by Tanaka Keiji (2) Mini kokeshi: Zao strain by Tanaka Keiji

Mini kokeshi: Zao strain by Tanaka Keiji (2)

15.00
Huge vintage kokeshi in Togatta Akiu style Large vintage kokeshi in Togatta Akiu style

Huge vintage kokeshi in Togatta Akiu style

90.00
Antique kokeshi doll in Naruko style Antique kokeshi doll in Naruko style

Antique kokeshi doll in Naruko style

20.00
Mini kokeshi: Zao strain by Yoshida Akira Mini kokeshi: Zao strain by Omiya Masayasu

Mini kokeshi: Zao strain by Yoshida Akira

15.00
Large Yajiro doll by Niiyama Hisashi Large Yajiro doll by Niiyama Hisashi

Large Yajiro doll by Niiyama Hisashi

28.00
Mini kokeshi: Zao by Umeki Shuichi Mini kokeshi: Zao by Umeki Shuichi

Mini kokeshi: Zao by Umeki Shuichi

15.00
Large transitional kokeshi by Yuriko Yoshinobu Large transitional kokeshi doll

Large transitional kokeshi by Yuriko Yoshinobu

35.00
Large antique Naruko kokeshi doll Large antique Naruko kokeshi doll

Large antique Naruko kokeshi doll

20.00
RESERVED for James - Yajiro kokeshi doll with an apron, by Tsuchiya Sadaji Yajiro kokeshi doll with an apron
sold out

RESERVED for James - Yajiro kokeshi doll with an apron, by Tsuchiya Sadaji

44.00
RESERVED for James - Red lacquer kokeshi by Takahashi Tatsuro Red lacquer kokeshi by Takahashi Tatsuro
sold out

RESERVED for James - Red lacquer kokeshi by Takahashi Tatsuro

52.00
Mini kokeshi: Zao style by Okazaki Shoichi Mini kokeshi: Zao style by Okazaki Shoichi
sold out

Mini kokeshi: Zao style by Okazaki Shoichi

18.00
Curvy Yajiro kokeshi doll with intense eyes Curvy Yajiro kokeshi doll with intense eyes
sold out

Curvy Yajiro kokeshi doll with intense eyes

18.00
Feminine kokeshi doll in Yajiro style Feminine kokeshi doll in Yajiro style
sold out

Feminine kokeshi doll in Yajiro style

36.00
Tall Yajiro doll by Kokubun Eiichi (1932-2014) Old Yajiro doll by Kokubun Eiichi (1932-2014)
sold out

Tall Yajiro doll by Kokubun Eiichi (1932-2014)

32.00
Large Yajiro kokeshi by Sato Minao Large Yajiro kokeshi by Sato Minao
sold out

Large Yajiro kokeshi by Sato Minao

38.00
Vintage Yajiro kokeshi by Yoshi Hiroaki Vintage Yajiro kokeshi by Yoshi Hiroaki
sold out

Vintage Yajiro kokeshi by Yoshi Hiroaki

22.00
Small, colorful Yajiro kokeshi doll Small, colorful Yajiro kokeshi doll
sold out

Small, colorful Yajiro kokeshi doll

15.00
Kokeshi doll with Ishikawa Tokuboku poem Kokeshi doll with Ishikawa Tokuboku poem
sold out

Kokeshi doll with Ishikawa Tokuboku poem

26.00
Plum flowers kokeshi by Usaburo, vintage Plum flowers kokeshi by Usaburo, vintage
sold out

Plum flowers kokeshi by Usaburo, vintage

30.00
Transitional kokeshi doll by Kiyohara Takao Transitional kokeshi doll by Kiyohara Takao
sold out

Transitional kokeshi doll by Kiyohara Takao

36.00
Tanaka Kojo kokeshi doll with hairbuns Tanaka Kojo kokeshi doll with hairbuns
sold out

Tanaka Kojo kokeshi doll with hairbuns

26.00
Cute retro kokeshi doll, vintage Cute retro kokeshi doll, vintage
sold out

Cute retro kokeshi doll, vintage

22.00
RESERVED for Anne-Laure - Tsuchiyu kokeshi by Watanabe Chuzo Tsuchiyu kokeshi by Watanabe Chuzo
sold out

RESERVED for Anne-Laure - Tsuchiyu kokeshi by Watanabe Chuzo

32.00
Monochrome plum tree kokeshi doll, vintage Black and grey plum tree kokeshi doll, vintage
sold out

Monochrome plum tree kokeshi doll, vintage

55.00
Pointy hat kokeshi doll, vintage Pointy hat kokeshi doll, vintage
sold out

Pointy hat kokeshi doll, vintage

26.00
Umbrella kokeshi doll, vintage Umbrella kokeshi doll, vintage
sold out

Umbrella kokeshi doll, vintage

30.00
Shima island souvenir kokeshi doll Shima island souvenir kokeshi doll
sold out

Shima island souvenir kokeshi doll

14.00
Marbled kokeshi doll, vintage Marbled kokeshi doll, vintage
sold out

Marbled kokeshi doll, vintage

14.00